MILJÖ

VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ OCH VI VILL VARA MED OCH BIDRA TILL EN HÅLLBAR FRAMTID.

Gastronomileverantören är ansluta till: Svensk Glasåtervinning, Returpack och FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamling). Vi eftersträvar också ekologiska och rättvisemärkta produkter i högsta möjlig utsträckning.

SVENSK GLASÅTERVINNING

Varje månad skickar vi på GastronomiLeverantören in en deklaration till Svensk Glasåtervinning på alla produkter i glasförpackningar som vi säljer på en månad. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar, vilket betyder att företaget har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.

RETURPACK

GastronomiLeverantören är också anslutna till Returpack. Flaskor och burkar som samlas in genom pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem. Med pantsystemet bidrar vi till ett hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning. Vi säkerställer att värdefullt material återvinns och sparar på det sättet energi.

FTI – Förpacknings- & TidningsinsamlingFörpacknings- & Tidningsinsamling

FTI står för Förpacknings- & Tidningsinsamling och ansvarar alltså såldes för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av företagen som sprider dem i Sverige.

GastronomiLeverantören är ansluten till FTI och omfattas alltså av ett producentansvar för våra förpackningar. Genom att vara ansluten till FTI garanterar vi att förpackningar och tidningar återvinns till nytt material som minskar samhällets miljöpåverkan.

Gastronomileverantören
  • Varukorgen

  • Underkategori: