Rea!

Galler EGN 1/3

139-EGN--6p

Galler för Kantinerna 1/3 BGN. Bonnet är en fransk tillverkare av köksmaskiner & kantiner för storkök och restaurang.

Gallret placeras i botten på kantinen för att tillåta avrinning av fuktiga/blöta varor.

143.00 kr 71.50 kr

0